Den sikre læsning, årsplan 3. klasse

Den sikre læsning viser vejen til en sikker læsefærdighed og en aktiv læseindstilling med god forståelse og arbejder bevidst med flere niveauer af læseforståelse i både børneromanerne og de fagtekster, der knytter sig til handlingen i romanerne. Både visuelt og sprogligt kommer børneromanerne den utrænede romanlæser i møde, og der arbejdes bevidst med synsvinkel og strukturering af et længere sammenhængende handlingsforløb.

Hver børneroman er en afsluttet historie og består af 10 kapitler. Kapitlerne danner grundlag for opgaver og aktiviteter med fokus på retstavning og skriftlig formulering i Arbejdsbogen.

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i børneromanerne hører fire arbejdssider med seks gennemgående opgavetyper:

  • Tekstnær og inferentiel læseforståelse – eleverne arbejder med tekstforståelse på forskellige niveauer
  • Tilegnelse af viden gennem fagtekst – eleverne arbejder med forskellige fagtekster
  • Digital informationssøgning – eleverne bruger links og finder bestemte informationer
  • Tekstbehandling med elektronisk skriveskabelon – eleverne arbejder med særlige skabeloner
  • Stavetræning – eleverne arbejder med komplekse lydrette ord, enkelt/dobbeltkonsonant og ordklasser
  • Skriveøvelse – eleverne arbejder med synsvinkel, modsætninger og personkarakteristik

Der arbejdes med digital informationssøgning og elektronisk tekstbehandling som en integreret del af Den sikre læsning. På densikrelæsning.alinea.dk findes de tilhørende skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m. Elevernes skriftlige produktion til de enkelte børneromaner samles i et afsluttende skoleblad med forskellige typer artikler.

Læsning af børneromanerne er tænkt som selvstændig, forpligtende stillelæsning uden lærerstøtte. Overgangen mellem højtlæsning i fx Den første læsning og stillelæsning kan være svær, og nogle elever kan komme til at overvurdere egne evner og læse alt for hurtigt og upræcist. For at lette denne overgang  og sikre sig, at eleverne læser de enkelte ord, bør alle elever opfordres til at læse én side i hvert kapitel højt, mens de svageste elever bør opfordres til fortsat at læse hele teksten højt.

Arbejdet med hver børneroman tager 4-6 uger. Denne årsplan giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige børneromaner. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Brug bolden!

Fx uge

34-38

Om Brug bolden!
Ida og Emil er flyttet til Østerby og begyndt på en ny skole efter sommerferien. Her møder de en masse nye venner og kommer med i skolebladet. Det viser sig hurtigt, at der sker mystiske ting på skolen, og sammen med resten af skolebladet går Emil og Ida i gang med at undersøge sagen.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Brug bolden!:
Introduktion: Elevernes læsevaner og kendskab til romanlæsning
Kap. 1: Tekster, der ikke er romaner og historier
Kap. 2: Ordbøger og elevernes kendskab til alfabetiske lister
Kap. 3: Stavefejl
Kap. 4: Højtlæsning
Kap. 5: Navneord
Kap. 6: Punktum og stort bogstav
Kap. 7: Sammensatte ord
Kap. 8: Stumme bogstaver
Kap. 9: Baggrundsviden og ordkendskab
Kap. 10: Forsider

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Brug bolden!

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Magi i luften

Fx uge

 1-5

Om Magi i luften
Ida og Emil og deres nye venner fra Østerby går på opdagelse i naturen. Det viser sig hurtigt, at naturen er fuld af overraskelser, og måske er det hele ikke så naturligt, som det ser ud. Der er magi i luften, når Ida og Emil samen med resten af skolebladet kigger i krystalkuglen og forsøger at finde en naturlig forklaring.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Magi i luften:
Introduktion: Synsvinkel
Kap. 1: Bøjning af navneord
Kap. 2: Lydstavning af lange ord
Kap. 3: Personbeskrivelser
Kap. 4: Rækkefølge – sætninger
Kap. 5: Faktatekster
Kap. 6: Højtlæsning
Kap. 7: Navneord i bestemt form
Kap. 8: Ordkendskab og teksttyper
Kap. 9: Hjemmesider
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Magi i luften.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Gå efter guldet!

Fx uge

15-19

Om Gå efter guldet!
Ida og Emil og resten af skolebladet dykker ned i Østerbys spændende historie. Snart støder de på skjulte hemmeligheder fra fortiden, og det viser sig, at det slet ikke er så nemt at grave sandheden frem. Hemmeligheder og løgne lokker skolebladet til at gå efter guldet, og snart går den vilde skattejagt.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Gå efter guldet!:
Introduktion: Faste udtryk
Kap. 1: Vokallængde (korte og lange vokaler)
Kap. 2: Udsagnsord
Kap. 3: Synsvinkel
Kap. 4: Overskrifter
Kap. 5: Vokallængde (korte og lange vokaler)
Kap. 6: Associationer
Kap. 7: Ordkendskab
Kap. 8: Meddigtning
Kap. 9: Teksttyper
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning arbejder klassen med sangtekster/rap.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.