Brug bolden beskåret

Om Brug bolden!
Ida og Emil er flyttet til Østerby og begyndt på en ny skole efter sommerferien. Her møder de en masse nye venner og kommer med i skolebladet. Det viser sig hurtigt, at der sker mystiske ting på skolen, og sammen med resten af skolebladet går Emil og Ida i gang med at undersøge sagen.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Brug bolden!:
Introduktion: Elevernes læsevaner og kendskab til romanlæsning
Kap. 1: Tekster, der ikke er romaner og historier
Kap. 2: Ordbøger og elevernes kendskab til alfabetiske lister
Kap. 3: Stavefejl
Kap. 4: Højtlæsning
Kap. 5: Navneord
Kap. 6: Punktum og stort bogstav
Kap. 7: Sammensatte ord
Kap. 8: Stumme bogstaver
Kap. 9: Baggrundsviden og ordkendskab
Kap. 10: Forsider

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Brug bolden!

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i Brug bolden! hører fire arbejdssider med seks  opgavetyper:

  • Om kapitlet – arbejdet i arbejdsbogen indledes med en læseforståelsesopgave
  • Fagtekst – til hvert kapitel knytter sig en fagtekst med relation til kapitlet
  • Undersøg – til hvert kapitel findes en opgave med informationssøgning, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på internettet eller i andre medier i relation til den læste fagtekst
  • Skolebladet – til hvert kapitel indgår en skriveopgave, hvor eleverne skal skrive en artikel til deres eget skoleblad.
  • Stav – til hvert kapitel hører en opgave med stavning eller grammatik
  • Skriv – Til hvert kapitel hører skriveøvelser, der har fokus på arbejdsmetoder og struktur og giver eleverne strategier til at angribe fremtidige skriveopgaver.

densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m.

I målskemaet er udvalgte læse- og opgaveaktiviteter nedbrudt til konkrete læringsmål.