Den sikre læsning, årsplan 4. klasse

Den sikre læsning viser vejen til en sikker læsefærdighed og en aktiv læseindstilling med god forståelse og arbejder bevidst med flere niveauer af læseforståelse i både børneromanerne og de fagtekster, der knytter sig til handlingen i romanerne. Både visuelt og sprogligt kommer børneromanerne den utrænede romanlæser i møde, og der arbejdes bevidst med synsvinkel og strukturering af et længere sammenhængende handlingsforløb.

Hver børneroman er en afsluttet historie og består af 10 kapitler. Kapitlerne danner grundlag for opgaver og aktiviteter med fokus på retstavning og skriftlig formulering i Arbejdsbogen.

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i børneromanerne hører fire arbejdssider med seks gennemgående opgavetyper:

  • Tekstnær og inferentiel læseforståelse – eleverne kategoriserer og producerer forskellige typer af forståelsesspørgsmål
  • Tilegnelse af viden gennem fagtekst – eleverne læser aktivt og afstemmer læsning af fagtekster efter teksttype og læseformål.
  • Informationssøgning – eleverne søger efter information analogt eller digitalt
  • Tekstbehandling med elektronisk skriveskabelon – eleverne vælger en passende skabelon
  • Stavetræning – eleverne arbejder med konsistente rimdele, morfologi og ordklasser
  • Skriveøvelse – eleverne arbejder med forskellige skrivestrategier til fagtekster

Der arbejdes med digital og analog informationssøgning og elektronisk tekstbehandling som en integreret del af Den sikre læsning. På densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, hvor eleverne skal finde passende skabeloner til forskellige teksttyper. Elevernes skriftlige produktion samles i et afsluttende skoleblad med et overordnet tema.

Læsning af børneromanerne er tænkt som selvstændig, forpligtende stillelæsning uden lærerstøtte.

Arbejdet med hver børneroman tager 4-6 uger. Denne årsplan giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige børneromaner. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Helt ærligt!

Fx uge

34-38

Om Helt ærligt!
Ida og Emil og deres venner fra skolebladet træner på livet løs. Langsomt må de erkende, at det ikke altid går ærligt for sig i sportens verden. Alle kneb gælder, når skolebladets medlemmer kommer i tvivl om, hvem der snyder hvem. Børnene må afgøre, om de selv er klar til at gå hele vejen og vinde for enhver pris.

Sport er det overordnede tema i Helt ærligt! Der arbejdes med fagtekster om sport, og der lægges op til et tværfagligt samarbejde med idræt, så eleverne på egen krop kan stifte bekendtskab med de forskellige atletikdiscipliner.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Helt ærligt!:
Introduktion: Forhåndsviden
Kap. 1: Læseforståelse
Kap. 2: Ordkendskab
Kap. 3: Modtagerrettet kommunikation
Kap. 4: Ordkendskab
Kap. 5: Sangtekster
Kap. 6: Udsagnsord
Kap. 7: Teksttyper
Kap. 8: Højtlæsning
Kap. 9: Ordkendskab
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Helt ærligt!

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Klap hesten!

Fx uge

1-5

Om Klap hesten!
Ida og Emil og resten af skolebladet tager på rideskole, hvor der er meget andet end heste at holde øje med. Dyr og mennesker kommer og går uden forklaring. Der er fart over feltet, når børnene må beslutte, om de skal forsøge at opklare, hvad der egentlig foregår på rideskolen.

Dyr er det overordnede tema i Klap hesten! Der arbejdes med fagtekster om dyr, og der lægges op til at tværfagligt samarbejde med natur/teknik, så eleverne kan arbejde videre med dyr både i fagtekster og i aktiviteter uden for skolen.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Klap hesten!:
Introduktion: Forhåndsviden
Kap. 1: Tillægsord
Kap. 2: Morfologi
Kap. 3: Ordkendskab
Kap. 4: Spoletekster
Kap. 5: Ordkendskab
Kap. 6: Skuespil
Kap. 7: Før-skrivning
Kap. 8: Efter-skrivning
Kap. 9: Søgning på nettet
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Klap hesten!

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Nyt forsøg

Fx uge

15-19

Om Nyt forsøg
Ida og Emil og deres venner fra skolebladet forbereder sig til et brag af en festuge. Festugen i Østerby byder på overraskelser, konkurrencer og spændende forlystelser. Men måske er det hele lidt for spændende. Hvem er helt, og hvem er skurk? Skolebladet gør et forsøg på at afsløre, hvordan tingene hænger sammen.

Natur/teknik er det overordnede tema i Nyt forsøg. Der arbejdes med fagtekster om natur og teknik heriblandt beskrivelser af en række forsøg, man nemt kan lave i klassen. Der lægges op til et tværfagligt samarbejde mellem dansk og natur/teknik, så eleverne kan afprøve forsøgene i praksis.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Nyt forsøg:
Introduktion: Tillægsord
Kap. 1: Læseforståelse
Kap. 2: Læseforståelse
Kap. 3: Læseforståelse
Kap. 4: Læseforståelse
Kap. 5: Læseforståelse
Kap. 6: Teksttyper
Kap. 7: Mundtlig præsentation
Kap. 8: Sætningskonstruktion
Kap. 9: Byggevejledninger
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Nyt forsøg.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.