gå efter guldet beskåret

Om Gå efter guldet!
Ida og Emil og resten af skolebladet dykker ned i Østerbys spændende historie. Snart støder de på skjulte hemmeligheder fra fortiden, og det viser sig, at det slet ikke er så nemt at grave sandheden frem. Hemmeligheder og løgne lokker skolebladet til at gå efter guldet, og snart går den vilde skattejagt.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Gå efter guldet!:
Introduktion: Faste udtryk
Kap. 1: Vokallængde (korte og lange vokaler)
Kap. 2: Udsagnsord
Kap. 3: Synsvinkel
Kap. 4: Overskrifter
Kap. 5: Vokallængde (korte og lange vokaler)
Kap. 6: Associationer
Kap. 7: Ordkendskab
Kap. 8: Meddigtning
Kap. 9: Teksttyper
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning arbejder klassen med sangtekster/rap.

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i Gå efter guldet! hører fire arbejdssider med seks opgavetyper:

  • Om kapitlet – arbejdet i arbejdsbogen indledes med en læseforståelsesopgave
  • Fagtekst – til hvert kapitel knytter sig en fagtekst med relation til kapitlet
  • Undersøg – til hvert kapitel findes en opgave med informationssøgning, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på internettet eller i andre medier i relation til den læste fagtekst
  • Skolebladet – til hvert kapitel indgår en skriveopgave, hvor eleverne skal skrive en artikel til deres eget skoleblad.
  • Stav – til hvert kapitel hører en opgave med stavning eller grammatik
  • Skriv – Til hvert kapitel hører skriveøvelser, der har fokus på arbejdsmetoder og struktur og giver eleverne strategier til at angribe fremtidige skriveopgaver.

densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m.

I målskemaet er udvalgte læse- og opgaveaktiviteter nedbrudt til konkrete læringsmål.