Magi i luften beskåret

Om Magi i luften
Ida og Emil og deres nye venner fra Østerby går på opdagelse i naturen. Det viser sig hurtigt, at naturen er fuld af overraskelser, og måske er det hele ikke så naturligt, som det ser ud. Der er magi i luften, når Ida og Emil samen med resten af skolebladet kigger i krystalkuglen og forsøger at finde en naturlig forklaring.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Magi i luften:
Introduktion: Synsvinkel
Kap. 1: Bøjning af navneord
Kap. 2: Lydstavning af lange ord
Kap. 3: Personbeskrivelser
Kap. 4: Rækkefølge – sætninger
Kap. 5: Faktatekster
Kap. 6: Højtlæsning
Kap. 7: Navneord i bestemt form
Kap. 8: Ordkendskab og teksttyper
Kap. 9: Hjemmesider
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Magi i luften.

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i Magi i luften hører fire arbejdssider med seks opgavetyper

  • Om kapitlet – arbejdet i arbejdsbogen indledes med en læseforståelsesopgave
  • Fagtekst – til hvert kapitel knytter sig en fagtekst med relation til kapitlet
  • Undersøg – til hvert kapitel findes en opgave med informationssøgning, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på internettet eller i andre medier i relation til den læste fagtekst
  • Skolebladet – til hvert kapitel indgår en skriveopgave, hvor eleverne skal skrive en artikel til deres eget skoleblad.
  • Stav – til hvert kapitel hører en opgave med stavning eller grammatik
  • Skriv – Til hvert kapitel hører skriveøvelser, der har fokus på arbejdsmetoder og struktur og giver eleverne strategier til at angribe fremtidige skriveopgaver.

densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m.

I målskemaet er udvalgte læse- og opgaveaktiviteter nedbrudt til konkrete læringsmål.