helt ærligt beskåret

Om Helt ærligt!
Ida og Emil og deres venner fra skolebladet træner på livet løs. Langsomt må de erkende, at det ikke altid går ærligt for sig i sportens verden. Alle kneb gælder, når skolebladets medlemmer kommer i tvivl om, hvem der snyder hvem. Børnene må afgøre, om de selv er klar til at gå hele vejen og vinde for enhver pris.

Sport er det overordnede tema i Helt ærligt! Der arbejdes med fagtekster om sport, og der lægges op til et tværfagligt samarbejde med idræt, så eleverne på egen krop kan stifte bekendtskab med de forskellige atletikdiscipliner.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Helt ærligt!:
Introduktion: Forhåndsviden
Kap. 1: Læseforståelse
Kap. 2: Ordkendskab
Kap. 3: Modtagerrettet kommunikation
Kap. 4: Ordkendskab
Kap. 5: Sangtekster
Kap. 6: Udsagnsord
Kap. 7: Teksttyper
Kap. 8: Højtlæsning
Kap. 9: Ordkendskab
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Helt ærligt!

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i Helt ærligt! hører fire arbejdssider med seks opgavetyper:

  • Om kapitlet – arbejdet i arbejdsbogen indledes med en læseforståelsesopgave
  • Fagtekst – til hvert kapitel knytter sig en fagtekst med relation til kapitlet
  • Undersøg – til hvert kapitel findes en opgave med informationssøgning, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på internettet eller i andre medier i relation til den læste fagtekst
  • Skolebladet – til hvert kapitel indgår en skriveopgave, hvor eleverne skal skrive en artikel til deres eget skoleblad. I arbejdet med skolebladet i relation til Helt ærligt! dækkes det overordnede tema: Sport
  • Stav – til hvert kapitel hører en opgave med stavning eller grammatik
  • Skriv – Til hvert kapitel hører skriveøvelser, der har fokus på arbejdsmetoder og struktur og giver eleverne strategier til at angribe fremtidige skriveopgaver.

densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m.

I målskemaet er udvalgte læse- og opgaveaktiviteter nedbrudt til konkrete læringsmål.