Klap hesten beskåret

Om Klap hesten!
Ida og Emil og resten af skolebladet tager på rideskole, hvor der er meget andet end heste at holde øje med. Dyr og mennesker kommer og går uden forklaring. Der er fart over feltet, når børnene må beslutte, om de skal forsøge at opklare, hvad der egentlig foregår på rideskolen.

Dyr er det overordnede tema i Klap hesten! Der arbejdes med fagtekster om dyr, og der lægges op til at tværfagligt samarbejde med natur/teknik, så eleverne kan arbejde videre med dyr både i fagtekster og i aktiviteter uden for skolen.

Hvert kapitel i romanen indledes med en klasseaktivitet med et særligt fagligt fokus.

Intro-klasseaktiviteter i Klap hesten!:
Introduktion: Forhåndsviden
Kap. 1: Tillægsord
Kap. 2: Morfologi
Kap. 3: Ordkendskab
Kap. 4: Spoletekster
Kap. 5: Ordkendskab
Kap. 6: Skuespil
Kap. 7: Før-skrivning
Kap. 8: Efter-skrivning
Kap. 9: Søgning på nettet
Kap. 10: Meddigtning

Efter intro-aktiviteten læser eleverne kapitlet på egen hånd, og klassen taler om udvalgte dele af kapitlet. Derefter løses de tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. Efter endt læsning evalueres Klap Hesten!

Arbejdsbogen er udformet med en fast struktur. Til hvert kapitel i Klap hesten! hører fire arbejdssider med seks opgavetyper:

  • Om kapitlet – arbejdet i arbejdsbogen indledes med en læseforståelsesopgave
  • Fagtekst – til hvert kapitel knytter sig en fagtekst med relation til kapitlet
  • Undersøg – til hvert kapitel findes en opgave med informationssøgning, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på internettet eller i andre medier i relation til den læste fagtekst
  • Skolebladet – til hvert kapitel indgår en skriveopgave, hvor eleverne skal skrive en artikel til deres eget skoleblad. I arbejdet med skolebladet i relation til Klap hesten! dækkes det overordnede tema: dyr
  • Stav – til hvert kapitel hører en opgave med stavning eller grammatik
  • Skriv – Til hvert kapitel hører skriveøvelser, der har fokus på arbejdsmetoder og struktur og giver eleverne strategier til at angribe fremtidige skriveopgaver.

densikrelæsning.alinea.dk findes skriveskabeloner, links til hjemmesider m.m.

I målskemaet er udvalgte læse- og opgaveaktiviteter nedbrudt til konkrete læringsmål.